FŐOLDAL

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

A SALÉTROMOS,

VIZES FAL

KIVITELEZÉSI

KÖLTSÉGEK

CÉGISMERTETŐ

KAPCSOLAT

Utólagos falszigetelés • Épületszigetelés • Vízszigetelés • Falszárítás

Nedves, vizes falak és salétrom megszüntetése fémlemezes szigetelési eljárással vagy szükség esetén injektálással (vegyi falszigetelés)!

A nedves, vizes falak utólagos falszigetelése műszakilag alapos megfontolást igénylő feladat. A legkedvezőbb épületszigetelési eljárás kiválasztásához nyújtunk segítséget a nedves falakat megszüntető szabadalmaztatott Izometál falszigetelési és falszárítási eljárás ismertetésével.

A nem megfelelő, vagy hiányzó vízszintes falszigetelés és az oldott sók (salétrom) káros hatásai nedves falakat eredményeznek, amelyek az épületben egészségi és esztétikai problémákat okoznak, ugyanis táptalajai lehetnek a falpenészt létrehozó gombatelepeknek. A szükséges és legfontosabb első tennivaló a tökéletes falszárítást eredményező utólagos falszigetelés készítése.

Cégünk a fémlemez-besajtolásos falszárítási eljárás szabadalmának tulajdonosa és feltalálója. Több mint 20 éve foglalkozunk falszigeteléssel és falszárítással valamint ennek eredményeként a nedves, vizes falak és a további salétrom képződésének megszüntetésével, lényegében a teljes falkiszárítással, nedvességáramlást tökéletesen és tartósan megakadályozza.

Az általunk kivitelezett fémlemezes falszigetelés és falszárítás a szigetelendő falban egy új vízszintes szigetelés létrehozását eredményezi, amely egymással kapcsolódó CR-NI anyagú korrózióálló fémlapok sorozatából áll, amely az utólagos falszigetelés legfontosabb feltételét teljesen és biztonságosan teljesíti, ugyanis a talajnedvességből származó kapilláris nedvességáramlást tökéletesen és tartósan megakadályozza.

A fémlemezes falszigetelési eljárás feltétlen előnye, hogy a nedves, vizes falak gyengülésével, megsüllyedésével, általában statikai károsodással nem kell számolni. Az áltatunk kivitelezett fémlemezes falszárítás további előnye:

Igen fontos
előny továbbá,
 hogy vályogból
készült falak
szigetelése is
megoldható.

A szigetelés
hatásosságának
lényegében
100%-os
biztonsága.

A falszerkezet igen
magas nedvesség
és salétromtartalma
az eredményességet
nem befolyásolja
szemben egyes
kémiai alapú szigetelési technológiákkal.

A szigetelés
hatásosságának
lényegében 100%-os biztonsága.

A környezetre,
esetleg egészségre
is káros
vegyi anyagok, elektroszmogot
előidéző
berendezések
a falszigetelés során
nem kerülnek felhasználásra.

A minőség és mennyiség
ellenőrzése, lényegében
a szigetelési funkciót ellátó fémlemezek beépítése
és kapcsolódása,
a munkálatok alatt
és a befejezésekor is szemrevételezéssel egyszerűen
ellenőrizhető.

Az eljárás
kivitelezési költsége
a hasonlóan jónak
és korszerűnek
tartott más
falszigetelési
eljárásokkal összehasonlítva
kedvező.

Az Izometál fémlemezes falszigetelés élettartama a felhasznált lemezanyag minőségétől függ. Célunk az igen hosszú, az épület teljes fennmaradása alatti időtartamra garantált szigetelés készítése, ezért bizonytalan élettartamú pl.: felület védett (horganyzott) anyagot nem alkalmazunk, csak minőségi bizonyítvánnyal igazolt gyártású, teljes keresztmetszetében korrózióálló fémlemezt használunk.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy cégünk a fémlemez-beütéses utólagos falszigetelési eljárás szabadalmának tulajdonosa és feltalálója.

Amennyiben a fémlemez-beütés valamilyen okból nem kivitelezhető, akkor vegyi falszigetelést alkalmazunk!

További részleteket a www.izometal.hu oldalon is olvashat!

Az általunk kivitelezett Izometál utólagos falszigetelési eljárással a falszerkezetben egy új vízszintes szigetelő-réteget hozunk létre. Ez a szigetelő-réteg a talajból kapilláris úton felhúzódó nedvesség áramlását megakadályozza, ezáltal a fal további nedvesedése megszűnik, a fal a szigetelő-réteg felett kiszárad. A fal sótartalmának (salétrom) további növekedése megáll.

Az új szigetelő-réteget sorban elhelyezett és egymással átlapolt lúg- és saválló lemezek alkotják. Ezeket ütéssel és/vagy sajtolással juttatjuk a téglák közötti vízszintes fugába, vályogfalnál pedig a megfelelő magasságú síkba, ezért a fal kibontása, fűrészelése, sorozat lyukak fúrása elkerülhető.

Az elkészített falszigetelés élettartama a felhasznált lemezanyag minőségétől függ. Az általunk alkalmazott anyag lúgoknak és savaknak is ellenálló korrózióálló lemez, amely az épület teljes fennmaradása alatt biztosítja a szigetelés hatásosságát.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy cégünk a fémlemez-beütéses utólagos falszigetelési eljárás szabadalmának tulajdonosa és feltalálója. További részleteket a www.izometal.hu oldalon olvashat!

 

Nagyon sokan láttak már és tapasztalatokat is szereztek a vizes, nedves falú lakások kellemetlenségeiről. A falak nedvességének sok oka lehet, mi most elsősorban a vízszintes szigetelés hibája vagy hiánya miatt létrejött talajeredetű falnedvességről adunk tájékoztatást. A falnedvesség által okozott következmények az alábbiakban foglalhatók össze:

A fenti káros hatások megszüntetésének egyik módja a fal kiszárítása. Ezt a teljes falkeresztmetszetet lezáró folyamatos és tartós vízszintes szigetelés létrehozásával lehet és célszerű elérni. Ennek megvalósítására az építőiparban számos eljárást és technológiát alkalmaznak több - kevesebb sikerrel.

Műszakilag és gazdaságilag is legkedvezőbb szigetelési eljárás kiválasztása még szakember számára is nagy tapasztalatot igénylő feladat, különösen fontos, ezért a mindenki számára érthető tájékoztatás, hogy a legkedvezőbb falszigetelési eljárás kiválasztásában segítsünk.

A falszigetelési technológiánk során egy új vízszintes szigetelő réteget létesítünk a falban, (hasonlóan az ismert bitumenes szigeteléshez), amely a teljes falkeresztmetszet tartós lezárását biztosítja, a nedvesség feláramlása ezután megszűnik. A szigetelő réteget sorban egymás után besajtolt és egymásra átlapolt saválló CR-NI fémlapok alkotják. A fényképfelvételen látszik a teljesen besajtolt lemezek elhelyezkedése a falban. A fémlapok ütéssel és/vagy sajtolással jutnak a téglasorok közötti fúgába, vagy vályogfalnál a kijelölt vízszintes síkba. A fal bontása, fűrészelése, sorozat lyukak készítése nem történik. A technológiánkból következik, hogy a falszerkezet gyengülésével, megsüllyedésével, általában statikai problémákkal nem kell számolni.

A tartósan - esetleg több évtizeden keresztül - felnedvesedő épületfalak teljes helyreállításához az új vízszintes szigetelőréteg elkészítése szükséges, de nem biztos, hogy elégséges. Fontos a falban lévő víz természetes párolgásának biztosítása, a magas koncentrációjú oldott sók (salétrom) eltávolítása és közömbösítése, a más technológiájú szigetelések kapcsolatának szakszerű kivitelezése. Az átlagos építőipari szakmunkás szakértelemmel a szükséges járulékos munkák általában hibátlanul megoldhatók, figyelmen kívül hagyásuk, azonban a későbbiek során problémákat okozhat.

Cégünk több, mint 30 éve a vizes, nedves, salétromos épületfalak utólagos szigetelését, szárítását végzi.

Évtizedek során sikerült kidolgozni egy olyan technológiát, amely az egyéb más eljárásokkal összehasonlítva, gazdaságossági és megbízható-sági szempontból is előnyösnek mondható. Ez az általunk védjegyzett IZOMETÁL® fémlemezes falszigetelési eljárás, amelynek elismerését az Országos Találmányi Hivatal által megadott szabadalmak is alátámasztják.

A falszerkezeti okokból (pl. vegyes kő, beton stb.) nem elkészíthető fémlemezes szigetelés esetén vegyi szigetelést készítünk, amelynek több változatával állunk megrendelőink rendelkezésére.

 

KIVITELEZÉSI KÖLTSÉGEK

Pontos árat és ajánlatot csak a szigetelési helyszín megtekintése után tudunk adni.

Azonban az alábbi táblázatban közölt tájékoztató árak eltérése a pontos vállalási ártól nem haladja meg a 10%-ot, ezért az előzetes költségbecslésre alkalmas. Áraink a hasonló eredményességű más utólagos falszigetelések áraival összehasonlítva kedvezőek, különösen, ha figyelembe vesszük az igen hosszú (40-60 év) élettartamot és a gyakorlatilag 100 százalékos szigetelési biztonságot.

Falvastagság

12 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

39 cm

45 cm

50 cm

55 cm

60 cm

75 cm

90 cm

1 m2

1 fm szigetelés

4 450 Ft

4 850 Ft

5 600 Ft

6 950 Ft

8 350 Ft

9 750 Ft

12 000 Ft

12 550 Ft

13 950 Ft

15 300 Ft

16 750 Ft

20 900 Ft

25 000 Ft

27 900 Ft

 

A táblázat a szigetelés anyag és munkadíját tartalmazza a helyreállító kőműves munkák nélkül, 20 fm-t meghaladó megrendelés esetén. Anyagminőség: korrózióálló CR-NI. Az árak a 27%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Járulékos költség Bp-en és környékén: 8.000 Ft

Szállítási költség Bp-en kívül: 120 Ft / km

A beépített anyag az épület várható fennmaradása alatt biztosítja a szigetelés hatásosságát. Ez általában 40-60 év. (Rövid élettartamú, felületkezelt pl. horganyzott acéllemezt nem alkalmazunk).

A kivitelezési időtartam a helyi viszonyoktól is függ, de átlagos családi ház nagyságú épület 1-2 munkanap alatt elkészül.

CÉGISMERTETŐ

A SALÉTROMOS VIZES FAL

MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

Az károsodások jellemzője a nedves, vakolathiányos, salétromos laza falfelület. A javítás élettartama rövid.

A falszerkezet és vakolat szilárdsági csökkenése, amelyet a feláramló vízben oldott bizonyos sók (salétrom) térfogatnövelő kristályosodási folyamatai hoznak létre.

A környezeti és egészségi ártalmak a lecsökkent hőszigetelés miatti többletenergia felhasználásból,valamint a falfelületen feldúsult és kristályosodó sók, továbbá a nedves közegen megtelepedő mikroorganizmusok légszennyező hatásából erednek. A bentlakók szerint közérzetük romlását (pl. kellemetlen szagok, instabil hőérzet stb.) tapasztalják.

Iroda: 1037 Budapest, Jablonka u. 6.

Telefon: +06/1-388-7480 Mobil: +36/30-951-5937

E-mail: kafkalaszlo@gmail.com

KAPCSOLAT

Jelentkezés Budapesten és vonzáskörzetében INGYENES állapotfelmérésre!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

© 2015 Falszigetelés EU. All rights reserved!